• Aktualizacje programów
WAŻNE: Migracja programów VVD – PV ELITE

Jeśli są Państwo użytkownikami programu Visual Vessel Design mogą Państwo bezpłatnie otrzymać program PV ELITE.

Jako dystrybutor oprogramowania Hexagon PPM pragniemy poinformować naszych Klientów oraz użytkowników programów do projektowania i analizy zbiorników ciśnieniowych VVD i PV Elite o zmianach dotyczących dalszej dystrybucji oraz wsparcia oprogramowania.

Zamiarem Hexagon PPM przy przejęciu programu VVD od poprzedniego właściciela tj. norweskiej firmy OHMTECH, była jego integracja z programem PV Elite w celu dostarczenia swoim klientom jednego rozwiązania łączącego najlepsze funkcjonalności obu produktów. Proces integracji VVD z PV Elite wszedł w fazę, w której zaprzestany będzie rozwój i aktualizacja obu produktów w zakresie tych samych standardów i norm. W kolejnym etapie PV Elite oraz VVD zostaną połączone w jeden produkt. W dłuższej perspektywie Hexagon PPM opracuje oprogramowanie nowej generacji do analizy zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła z całkowicie nowym interfejsem i architekturą. Rozwiązanie będzie oparte na chmurze. Wszystkie dane wejściowe i wyjściowe będą zharmonizowane z pozostałym oprogramowaniem do analizy oraz projektowania CAD. Pierwszym krokiem w tym procesie jest migracja programu VVD do PV Elite.

W związku z powyższym, aktualizacja w zakresie przepisów ASME będzie realizowana wyłącznie w programie PV Elite i ostatnie zmiany w ASME VIII Div.I wprowadzone w roku 2021 zostały uwzględnione jedynie w programie PV Elite v24 (wydanie styczeń 2022). Program VVD został zaktualizowany w maju 2022 w celu uwzględnienia zmiany w najnowszym wydaniu normy EN 13445:2021. Była to ostatnia aktualizacja programu VVD. 

Program ​​VVD zostanie wycofany z oferty z końcem 2022 roku, a jego funkcjonalności w zakresie norm EN 13345 i PD 5500 zostaną przeniesione w całości do PV Elite.

Wszyscy użytkownicy programu Visual Vessel Design z aktywną usługą maintenance mogą bezpłatnie otrzymać licencję PV ELITE, zachowując przy tym licencję Visual Vessel Design. 

Do góry