• Webinaria
Bezpłatny webinar: Ograniczenie ryzyka dzięki aktualizacjom kodu ASME w programie CAESAR II ver.13

Bezpłatny webinar: Ograniczenie ryzyka dzięki aktualizacjom kodu ASME w programie CAESAR II ver.13

Ze względu na coraz większą złożoność i wyzwania w projektach związanych z analizą naprężeń rur, na bieżąco aktualizowane są normy ASME. Aktualizacje zapewniają dokładne, bezpieczne i zgodne z przyjętymi normami działania. Program ma na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie pracy inżynierów zajmujących się analizą naprężeń rur.

Aby lepiej poznać usprawnienia i zmiany, jakie zostały zaktualizowane w najnowszej wersji programu CAESAR II (ver. 13) zapraszamy na bezpłatny webinar.

TERMIN: 

 21 MARCA 2023 (WTOREK), GODZINA 16.00 (czasu polskiego)

ZAPISY POD LINKIEM: 

https://aliconnect.hexagon.com/ASMEUpdatesCAESARII

 

 

Do góry