CADWorx® P&ID Professional posiada narzędzia do łatwego kreowania diagramów procesowych. CADWorx® P&ID umożliwia tworzenie schematów oprzyrządowania i orurowania oraz udostępnia zawarte w nich informacje wszystkim zainteresowanym stronom.

Cechy programu

1

INTELIGENTNE DIAGRAMY PROCESOWE

CADWorx® P&ID Professional pozwala na łatwe i szybkie tworzenie w pełni inteligentnych schematów orurowania i oprzyrządowania, nie wymagając przy tym zmiany istniejących rysunków, symboli czy standardów firmowych.

2

SCHEMAT PROCESOWY W OPARCIU O SPECYFIKACJĘ

CADWorx® P&ID Professional pozwala na umieszczanie komponentów w oparciu o specyfikację rurociągów, poprawiając w ten sposób dokładność i pozwalając na sprawdzanie zgodności komponentów z modelem instalacji.

3

SYMBOLE ZGODNE ZE STANDARDAMI BRANŻOWYMI

CADWorx® P&ID posiada szeroką bibliotekę symboli. Interface nie wymagający wiedzy programistycznej pozwala na całkowity dostęp do istniejących symboli używanych w firmie, nadając im przy tym pełną funkcjonalność programu CADWorx®.

4

DWUKIERUNKOWA BAZA PROJEKTOWA

CADWorx® P&ID Professional pozwala na tworzenie projektowych baz danych definiowanych przez klientów, nie wymagając przy tym wiedzy o bazach danych. Bazy projektowe mają dwukierunkowe połączenie z rysunkami projektowymi zapewniając synchronizację między bazą, a rysunkami.

5

POŁĄCZENIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

CADWorx® P&ID Professional pozwala na połączenie dowolnej liczby informacji lub dokumentów z komponentami schematu orurowania i oprzyrządowania oraz przechowuje informacje w bazach projektowych dla dalszej obróbki.

6

PUBLIKACJA SCHEMATU P&ID PROJEKTU

CADWorx® Internet Publisher pozwala na łatwą publikację schematu orurowania i oprzyrządowania tak, aby mogły być wyświetlane w Windows® Internet Explorer®.


Do pobrania

Broszura : CADWorx® P&ID Professional


Do góry