CADWorx® służy do inteligentnego modelowania 3D instalacji przemysłowych oraz projektowania rurociągów. Działa w środowisku AutoCAD®. CADWorx® jest jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku. Jednocześnie jest łatwy w nauce i obsłudze.

Cechy programu

1

ULEPSZONE PROJEKTOWANIE RUROCIĄGÓW ORAZ INSTALACJI

CADWorx® zawiera możliwości projektowania przestrzennego instalacji i projektowania rurociągów, które znacząco redukują czas potrzebny do modelowania złożonych układów rur. Program proponuje potencjalne ścieżki prowadzenia rur, co pozwala zaoszczędzić czas na etapie planowania rurociągów.

2

SZYBKIE WPROWADZANIE ZMIAN

Wprowadzanie zmian w CADWorx® jest proste. Program pozwala zaznaczyć segment rurociągu i przesunąć go w nowe miejsce, a wszystkie komponenty z tej sekcji przemieszczą się razem z nim.

3

ŁATWE PRZENOSZENIE KOMPONENTÓW INSTALACJI

Modyfikacje projektu są niezbędną i często czasochłonną częścią pracy – CADWorx® obniża ten czas o połowę. Opcja „drag-lock” pozwala np. na przeniesienie zaworu na inną część układu, uwzględniając przy tym zagięcia i zmiany kierunku. Z opcją „drag-lock” nie trzeba zmieniać kołnierzy, uszczelek czy śrub.

4

ULEPSZONE KATALOGI I SPECYFIKACJE

Edytor katalogów i specyfikacji CADWorx® pozwala na efektywne tworzenie i kontrolę specyfikacji projektowej. Te narzędzia pozwalają na łatwe dołączanie i zachowywanie specyfikacji projektu w momencie jego zakończenia lub przekazywania do dalszych prac.

5

ŁATWE ZMIANY WYMIAROWE

Zautomatyzowane i intuicyjne procedury zmiany rozmiaru rur i specyfikacji sprawiają, że edycja jest łatwa i szybka. Jeśli proponowana zmiana tworzy różne rozwiązania, CADWorx® prosi o wybór najkorzystniejszej opcji spośród sugerowanych.

6

SZYBKIE ZMIANY SPECYFIKACJI

Można zmieniać specyfikacje rurociągu w każdym momencie. Dzięki tej funkcji elementy ze starej specyfikacji zostają wymienione na nowe (z aktualnej specyfikacji). Elementy pozostają połączone przez cały proces wprowadzania zmian, eliminując problemy z łączeniami, czy konieczność wykonywania projektu na nowo.

7

DODATKOWE STANDARDY RUROCIĄGÓW

CADWorx® oferuje możliwość wykorzystania dodatkowych standardów do procesu projektowania rurociągu. Standardy te mogą być nadpisywane przez projektanta w szczególnych przypadkach. Znacząco poprawia to ogólną integralność projektu. Stosowanie zdefiniowanych standardów projektowych kontroluje tworzenie instalacji przy zachowaniu elastyczności wymaganej do wykonania najlepszego możliwego projektu.

8

INTUICYJNE TABELE KSZTAŁTEK

Intuicyjne tworzenie tabel z kształtkami pozwala na szybkie dodawanie zasad dotyczących specyfikacji rurociągu. To pozwala projektantowi na spełnianie standardów firmy.

9

INTELIGENTNE PROJEKTOWANIE ZŁOŻEŃ I PODZESPOŁÓW

Przy użyciu CADWorx® można opracowywać i zachowywać zestawy komponentów. Te zestawy mogą składać się z dowolnych komponentów i być wykorzystywane ponownie w przyszłości. Użytkownicy mogą budować biblioteki standardowych zestawów, które są dostępne dla dowolnego członka zespołu projektowego. Ta cecha oszczędza zarówno pieniądze jak i czas, jednocześnie wzmacniając dokładność poprzez standaryzację.


Do pobrania

Broszura : CADWorx® Plant Professional


Do góry