CAESAR II® to program do projektowania rurociągów. Służy także do szczegółowej analizy wytrzymałościowej systemu rurociągów i orurowania instalacji przemysłowych, zgodnie z międzynarodowymi normami. CAESAR II® wyznacza nowe standardy w oprogramowaniu do określania naprężeń i odkształceń rurociągów i instalacji.

W celu wypróbowania programu zapraszamy do pobrania 30- dniowej bezpłatnej wersji DEMO.

Opcje licencjonowania programu: Licencja wieczysta/ Wynajem krótkoterminowy (3-, 6-, 9- miesięczny)/ Wynajem długoterminowy.   

Cechy programu

1

INTUICYJNE WPROWADZANIE DANYCH

CAESAR II® pozwala w prosty i intuicyjny sposób wprowadzać i sprawdzać wszystkie dane potrzebne do dokładnego zdefiniowania modelu orurowania wymaganego do analizy wytrzymałościowej. Program pozwala wprowadzać zmiany w układzie rur poprzez modyfikację pojedynczych elementów lub też importować ich całe zestawy.

2

ZAAWANSOWANA GRAFIKA

Moduł graficzny CAESAR II® pozwala na szybką wizualizację opracowanych modeli 3D, równocześnie zaznaczając miejsca wymagające szczególnej uwagi. Program umożliwia przejrzystą ocenę elastyczności układu rur i daje możliwość tworzenia kolorowych map rozkładu naprężeń oraz animację przemieszczeń dla wszelkich obciążeń.

3

ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA PROJEKTOWE

Wbudowane narzędzia i kreatory zadań pozwalają na pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia projektanta, umożliwiając tworzenie pętli kompensacyjnych lub przestrzennych podglądów analizowanych elementów. Zastosowane narzędzia istotnie zmniejszają margines niepewności, jednocześnie podpowiadając praktyczne zmiany w projekcie.

4

OPCJE ANALITYCZNE

Poza oceną reakcji układu rur na wpływ temperatury, ciężar własny oraz obciążenia ciśnieniowe, CAESAR II® analizuje wpływ wiatru, obciążeń sejsmicznych oraz oddziaływania fal i posadowienia podpór. Uwzględniane są efekty nieliniowe wynikające np. z uniesienia wspornika, zamknięcia i tarcia. W zakresie analizy dynamicznej wykonywana jest analiza harmoniczna i modalna, obliczane jest spektrum przemieszczeń oraz analiza stanów przejściowych. CAESAR II® dobiera również odpowiednie sprężyny do zawiesi o dużych ugięciach pionowych.

5

SPRAWDZANIE BŁĘDÓW ORAZ RAPORTOWANIE

Program CAESAR II® zawiera zintegrowany moduł sprawdzania błędów, który analizuje dane wejściowe zdefiniowane przez użytkownika oraz sprawdza ich kompletność i poprawność, zarówno pod kątem metody elementów skończonych, jak i topologii oraz geometrii orurowania. Raporty są dokładne, zwięzłe i rzeczowe, a ich format i zawartość mogą być w pełni definiowane przez użytkownika.

6

MATERIAŁOWA BAZA DANYCH

CAESAR II® udostępnia projektantowi w formie tabelarycznej szeroki wybór materiałów i elementów rurociągów z podaniem właściwości materiałowych i naprężeń dopuszczalnych, a także bogaty asortyment kompensatorów, profili stalowych i podwieszeń sprężynowych oraz szeregów wymiarowych rur wg. wszystkich głównych norm międzynarodowych.

7

DWUKIERUNKOWY INTERFEJS PROJEKTOWY

CAESAR II® zawiera unikalne narzędzia pozwalające na pełną integrację funkcji klasycznego projektowania i analizy inżynierskiej. Dwukierunkowe połączenie z programem CADWorx® Plant Professional umożliwia bezproblemową wymianę danych. Pozwala to projektantowi na automatyczne wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej i przełączanie się z funkcji projektowej na analityczną bez ryzyka utraty danych.


Do pobrania

Broszura : CAESAR II®


Do góry