Program PV Elite® jest kompletnym rozwiązaniem do projektowania, analizy i oceny zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła. Użytkownicy PV Elite® mogą szybko, dokładnie i efektywnie projektować urządzenia wykorzystywane w najbardziej ekstremalnych warunkach.

W celu wypróbowania programu zapraszamy do pobrania 30- dniowej bezpłatnej wersji DEMO.

Opcje licencjonowania programu: Licencja wieczysta/ Wynajem krótkoterminowy (3-, 6-, 9- miesięczny)/ Wynajem długoterminowy.   

Cechy programu

1

PROSTE ZBIERANIE DANYCH

PV Elite® sprawia, że definiowanie warunków brzegowych dla zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła staje się proste nawet dla zestawów obciążeń wymagających wprowadzenia dużych ilości danych. PV Elite® usprawnia wprowadzanie danych poprzez podział ich na zestawy. Pomoc przy każdym wprowadzanym obiekcie wymaga jedynie przyciśnięcia przycisku.

2

PRZYJAZNA GRAFIKA

Graficzna prezentacja analizowanego w PV Elite® modelu pomaga w weryfikacji prawidłowości wyniku i wprowadzonych danych. Przy pomocy PV Elite® można w prosty sposób dowolnie przeglądać i edytować analizowane modele.

3

ZAAWANSOWANE OPCJE ANALIZY

PV Elite® przeprowadza obliczenia zgodnie z normami ASME VIII DIV1, ASME VIII DIV 2, PD 5500 oraz EN 13445. Ocena stanu urządzenia oraz określenie jego czasu życia realizowane jest przy pomocy reguł wg API 579.

4

AUTOMATYCZNE WYNIKI I RAPORTY

W celu uproszczenia procedury sprawdzania obliczeń, PV Elite® generuje najważniejsze formuły obliczeniowe, takie jak np. dotyczące wymaganej grubości ścianki czy maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia pracy MAWP. Program grupuje wyniki w podziale na ich typy – obliczenia odporności powłok na ciśnienie wewnętrzne, ciśnienie zewnętrzne, obliczenia króćców, czy połączeń kołnierzowych. Podsumowuje również ogólne wyniki i identyfikuje elementy oraz detale mające wpływ na parametr MAWP dla danego urządzenia.

5

MATERIAŁY I NORMY

PV Elite® posiada zestaw międzynarodowych norm, a także obszerną bazę danych materiałowych oraz normalii. Według norm definiowane są również miejscowe obciążenia sejsmiczne oraz obciążenia od wiatru dla wielu regionów świata. Wszystkie te dane są dostępne w oprogramowaniu.

6

INTERFEJS

PV Elite® współdziała z innymi programami wykorzystującymi do analizy metodę elementów skończonych MES oraz zasady dotyczące projektowania fundamentów. PV Elite® jest zintegrowany z pozostałym oprogramowaniem firmy HEXAGON PPM, jak np. CADWorx® Plant Proffessional.


Do pobrania

Broszura : PV Elite®


Do góry