GT STRUDL® jest jednym z najbardziej powszechnych, w pełni zintegrowanych i adaptowalnych rozwiązań do analizy strukturalnej. Program ten dowiódł swojej użyteczności w wielu branżach takich jak energetyka konwencjonalna i jądrowa, instalacje onshore i offshore, stocznictwo, inżynieria lądowa oraz infrastrukturalna. GT STRUDL® oferuje inżynierom kompletne dane techniczne potrzebne do opłacalnego i wydajnego projektowania konstrukcji. Oprogramowanie GT STRUDL® jest liderem rynku dzięki wysokiej jakości wynikom, niezawodności oraz dostępnemu wsparciu technicznemu.

Cechy programu

1

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE

GT STRUDL® oferuje w pełni zintegrowane i oparte o bazy danych oprogramowanie do ogólnej analizy MES i wszechstronnego projektowania konstrukcji. Program zawiera 10 obszarów funkcyjnych, które współdziałają ze sobą. W połączeniu z wysoką prędkością obliczeń GT STRUDL® zapewnia nieograniczone możliwości i elastyczność dla projektów o dowolnym rozmiarze i stopniu złożoności.

2

ZAAWANSOWANA ANALIZA

Liniowe i nieliniowe, statyczne i dynamiczne zdolności analityczne oraz wysoka wydajność obliczeniowa GT STRUDL® są uznawane na całym świecie. Niewiele programów posiada tak szeroką funkcjonalność. GT STRUDL® zawiera wszystkie narzędzia stosowane w analizie różnorodnych projektów konstrukcyjnych, od tych najprostszych, po najbardziej skomplikowane. Ponadto program ten może wykonywać obliczenia w ułamku czasu potrzebnego innym programom dostępnym na rynku.

3

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Inżynierowie mogą projektować elementy konstrukcji oraz sprawdzać jej zgodność z normami przy zastosowaniu wielu międzynarodowych norm projektowych dla stali. Oprogramowanie obsługuje aktualne normy takie jak AISC 14th Edition, Eurocode 3 (EC3) 2005, ANSI/AISC N690 2012, ASME BPVC Subsection NF 2007, ISO 19902:2007, API RP 2A-WSD 21st Edition i wiele innych. Elementy projektu są dokładnie udokumentowane, co pozwala inżynierowi na szczegółową weryfikację procedury sprawdzania zgodności z normą. Przy użyciu GT STRUDL® można zarządzać projektowaniem elementów konstrukcji stalowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z normą, poprzez zastosowanie licznych opcji kontrolnych, które umożliwiają efektywne wykonanie optymalnego projektu.

4

KREATOR PODKŁADEK

Zaawansowane modelowanie stalowych podkładek, przeprowadzanie liniowej i nieliniowej analizy oraz ocena ich funkcjonalności mogą być wykonywane za pomocą łatwego w użyciu, graficznego interfejsu. Użytkownik może modelować wiele atrybutów podkładek: otwory, nacięcia, zatyczki, kotwy, usztywnienia, dane powierzchni nośnej, warunki brzegowe odwzorowujące kołnierze i spawy.

5

IMPORT I EKSPORT DANYCH

GT STRUDL® importuje i eksportuje modele z innych programów przy użyciu plików CIS/2. Dzięki temu modele bogate w dane, stworzone poza środowiskiem programu GT STRUDL®, mogą w pełni wykorzystać możliwości GT STRUDL®.

6

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Przy użyciu GT STRUDL® inżynierowie mogą projektować kolumny, wsporniki, płyty, stropy zgodnie z normą ACI 318. GT STRUDL® dostarcza również dokładny przedmiar w oparciu o dane projektowe. Ta opcja pozwala zaoszczędzić czas na etapie projektowania.

7

ANALIZY DLA PRZEMYSŁU OFFSHORE

Użytkownicy mogą modelować i analizować naprężenia związane z oddziaływaniem środowiska, takie jak: wpływ wiatru, oddziaływanie fal, naprężenia spowodowane prądem morskim, czy obciążenia sejsmiczne. Obciążenia można zaaplikować, do konstrukcji typu offshore, m.in. konstrukcji platform stałych, półzanurzalnych platform wiertniczych stabilizowanych odciągami lub kotwiczonych pionowo, innych konstrukcji pływających.
Możliwe jest wykonanie różnych obliczeń analitycznych, takich jak: analiza liniowa i nieliniowa, wodowanie konstrukcji, analiza stabilności i uzyskania pionu konstrukcji, analiza współczynnika spiętrzenia naprężeń, sprawdzanie zmęczenia materiału przy użyciu gęstości widmowej mocy i metod deterministycznych, nieliniowa analiza oddziaływań w konstrukcji słupowej, sprawdzanie z normami przy użyciu ISO 19902:2007 (E) i API RP 2A-WSD Edycja 21.

8

GWARANCJA JAKOŚCI W PRZEMYŚLE JĄDROWYM

Od 1983 procedury Quality Assurance i Quality Control (QA/QC) zawarte w programie GT STRUDL® są jednymi z najostrzejszych procedur projektowych. Stosowane są w branży jądrowej i są w pełni zgodne z przepisami NRC 10CFR21 i 10CFR50 Załącznik B obowiązującymi w USA. Procedury jakości w GT STRUDL® są w pełni zgodne z normą ASME NQA-1-2008 wraz z załącznikiem 2.7 (NQA-1a-2009) z 2009 roku. Program i jego procedury QA/QC są cyklicznie sprawdzane przez niezależnych audytorów z branży jądrowej kilka razy do roku. Audytorzy z NUPIC (Nuclear Prucurement Issues Committe) oraz NIAC (Nuclear Industry Assessment Committee) przeprowadzają audyt co trzy lata. Każda wersja GT STRUDL® jest dokładnie weryfikowana i legalizowana pod kątem jakości obliczeń i wydajności przy użyciu 5000 przypadków testowych.


Do pobrania

Broszura : GT STRUDL®


Do góry